Terminy spotkań ustalane są indywidualnie

O mnie

Start / O mnie

Nazywam się Beata Mocarska

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i pedagogiem.
Posiadam Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Kształciłam się w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogiki w Olsztynie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim psychologia zarządzania personelem.

Stale się rozwijam, dokształcam, uczestniczę w licznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Przez wiele lat praktyki zawodowej rozwijam swoje kompetencje w zakresie psychoterapii par i rodzin, psychoterapii depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń osobowości, jak również diagnozy klinicznej.

Każdą osobę traktuję całościowo, uwzględniając psychiczne i somatyczne przejawy doświadczania siebie i świata.

Jak pracuję?

Jak pracuję

Fakt, że pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, oznacza, że łączę techniki terapeutyczne. Robię to, indywidualnie podchodząc do każdego klienta i dobierając do jego potrzeb i charakteru dostępne możliwości. Najpierw uważnie słucham i obserwuję, by pracować zgodnie z tempem i możliwościami klienta.

W zależności od potrzeb i sytuacji korzystam z dorobku licznych modalności terapeutycznych, np. systemowej, psychodynamicznej, Gestalt, pracy z ciałem, behawioralno-poznawczej. Wszystkie one prowadzą klienta do zmian – w sposobie myślenia, postrzegania, oceniania sytuacji czy działania. Prowadzę psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną. Sprawdź, komu i kiedy pomagam.

W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association For Psychotherapy. Oznacza to m.in. pełną dyskrecję i poddawanie się regularnej superwizji.

Metody pracy

Wybrane metody pracy psychoterapeuty

Terapia w tym nurcie pomaga w zrozumieniu mechanizmów problemów i wypracowaniu nowych zachowań. Zakłada bowiem, że w życiu nauczyliśmy się schematów postępowania i przekonań i zawsze można je skutecznie zmienić.

Szuka przyczyn naszych obecnych problemów w przeszłych zdarzeniach, które ukształtowały ukryte potrzeby. W ramach psychoterapii odkrywa się je, dzięki czemu można przepracować wewnętrzne konflikty czy odreagować negatywne przeżycia.

Opiera się na przekonaniu, że wszelkie problemy są konsekwencją zaburzonych relacji z innymi ludźmi. Terapia ma służyć usprawnieniu komunikacji z bliskimi, przepracowaniu konfliktów, słowem – naprawieniu całego systemu. Dlatego metody tego nurtu najczęściej stosuję w przypadku terapii par i rodzin, ale stosowana jest też w przypadku depresji.

Koncentruje się na nauczeniu samoświadomości – poznaniu własnych potrzeb i możliwości, uwolnieniu wszystkich emocji w celu odczucia spełnionego człowieczeństwa.

Ty pracujesz również

W pracy psychoterapeutycznej ważne jest Twoje zaangażowanie i gotowość do pracy i zmiany, ponieważ od tego zależą efekty terapii. Ja jako psychoterapeutka pomagam w przejściu w bezpieczny sposób przez te zmiany, w poszerzeniu kąta widzenia dotychczasowych przeżyć, możliwości funkcjonowania, odczuwania, myślenia oraz w dokonaniu osobistych zmian prowadzących do wzrostu jakości i satysfakcji w życiu.

„Nie zawsze tak będzie” – zwykle powtarzam, przygotowując na zmianę, która otwiera wiele możliwości i docelowo sprawia, że żyje nam się lepiej. Wiem, że zmiany nie są łatwe, ale właśnie dlatego pomagam przejść suchą stopą przez tę czasem rwącą rzekę i towarzyszę Ci na każdym kroku. Wzrastamy dzięki zmianom. Zapraszam do kontaktu!